At Church | Published 2012/07/22

Żyć słowem Bożym

By ZJ
Kazanie Pr M. Ignasiaka

Apostoł Piotr zmagał się z pojęciem uniwersalności ewangelii. Żydowskie korzenie nie pozwalały mu głosić jej wszystkim narodom. Pomimo chodzenia z Chrystusem, pomimo znajomości przesłań ze Starego Testamentu mówiących, że Bóg pragnie, aby przyszli do Niego ludzie ze wszystkich nacji i ras, Piotr był przekonany, że dobra nowina o zbawieniu ma być udziałem tylko narodu żydowskiego. Mieli z tym problem i inni wielcy apotołowie. Jakich metod użył Jezus, aby przekonać swego wiernego sługę, że ma udać się z poselstwem ewangelii do pogan? Czy podobne przekonania i zakorzenione uprzedzenia mogą zagrażać nowoczesnemu Kościołowi Chrystusowemu? Jak znależć na to rozwiązanie? Posłuchajmy kazania pastora Ignasiaka.

  Img_9222cr_medium

Img_9210cr_medium  

Vimeo: Pr M Ignasiak 2012/07/21
Video player will not be visible in the editor.
Do not centre or colour this content, as it will be done automatically.

Pr Marek Ignasiak, tłumaczy P. Wrzos.
 

Pr M Ignasiak
Audio player will not be visible in the editor.
Do not centre or colour this content, as it will be done automatically.

Comments