Looking unto Jesus


Feb 02, 2018
Mówca: Pr Roman Chalupka
Data: 2018.02.03
Tytuł kazania: Patrząc na Jezusa
Sermon title: Looking unto Jesus
Tłumaczy: Jack Patryarcha

All