Pr Jan Krysta - Pamiętaj żonę Lota / Remember Lot's wife

18 November, 2009
Żona Lota wyszła z miasta zatracenia, ale jej serce zostało. Czy jest coś co ciebie powstrzymuje od życia wiecznego? / Lot's wife left the city of destruction behind, but her heart remained. Is there anything that holds you back from eternal life?

2009.11.14

 Back to list