Polish/English SDA hymns

The following songs may be chosen for sabbath worship:

 
  PL        
 
  EN        
  Godny jesteś Panie nasz 246 Worthy, worthy is the Lamb
  Tak, kocham Jezusa 248 O, how I love Jesus
  Chcę bardziej Jezusa 327 I’d Rather Have Jesus
  Boże, weź wszystko 330 Take my life and let it be
  Zbawieni! 337 Redeemed!
  Pieść chwały 435 The glory song
  Balsam w Gilead 475 Balm in Gilead
  Wiem, komu zaufałem 511 I know whom I have believed
  Trwając w obietnicach 518 Standing on the promises
  O jak dobrze ufać Panu 524 ’Tis So Sweet to Trust in Jesus
  Czy twa wiara przetrwa 534 Will Your Anchor Hold?
  Niech twe serce bije 575 Let Your Heart Be Broken
  Duchu Boży zechciej zejść 672 Spirit of the Living God
1 Wielbij ma duszo Mocarza 1 Praise to the Lord
2 Panie, ożyw nas Swą mocą   I Will Never Leave Thee
3 Jezu drogi 60 Blessed Jesus At Thy Word
4 Przyszliśmy tu    
5 O, jak błogie jest to miejsce 334 Come, Thou Fount of every blessing
6 Bóg jest między nami 3 God Himself is with us
7 Drzwi, otwórzcie swe podwoje   Let Us Walk Together
8 Pośród nas stań, Jezu 683 Jesus, stand among us
9 Zbliż się ku nam    
10 O jak jest miłe miejsce święte   Jesus, Thy Boundless Love To Me
11 Jakże to miła chwila   Blessed Jesus Meek and Lowly
12 Pójdźmy, śpiewajmy wraz 10 Come, Christians, join to sing
13 Patrz na nasze zgromadzenie   Let Us Walk Together
14 Chwalmy Pana 25 Praise the Lord His Glories Show
15 Pójdźmy przed święty Pana tron 16 All People That on Earth Do Well
16 Wielki Bóg    
17 Gdy na ten świat 86 How great Thou art
18 Daj Panu cześć    
19 Czego chcesz od nas, Panie?    
20 Duszo moja    
21 Dziękujmy Bogu wraz 559 Now thank we all our God
22 Boże wielki, pełnyś chwał 30 Holy God, We Praise Your Name
23 W Syjonie Pan króluje 7 The Lord in Zion Reigneth
24 Bóg jest miłością 78 For God so loved us
25 Przedwieczny Boże    
26 Święty nieba Pan    
27 Wielkiemu Bogu   O sinner, lift the eye of faith
28 Cześć dla Stwórcy 560 Let all things now living
29 Alleluja   Halleluja
30 Pan dobry jest    
31 Daj chwałę Panu   What Says the Bible
32 Święty, święty, święty 73 Holy, holy, holy
33 Wielbiąc Boga, Króla chwał    
34 Czyż tron Twój, Panie    
35 Gdybym języków miał tysiące    
36 Ojcze, dziękuję    
37 Dzięki składam Ci, Boże   Our God, We Thank Thee
38 Kocham Twój, Bo¿e, dom 344 I love Your Kingdom, Lord
39 Pochwalny psalm    
40 Panie zbawienia 514 Lord of our life
41 Panie Wszechmocny   Lord of the Sabbath
42 Gdy zacznę zastanawiać się    
43 Wszechmocny Panie 393 Praise Ye the Father
44 Wszechmocny Boże 645 God of our fathers
45 Najwyższemu cześć   All Glory Be To God On High
46 Stworzenie całe Boga czci 91 Ye Watchers and Ye Holy Ones
47 Chwalcie Pana    
48 Bóg władcą 646 To the Name That Brings Salvation
49 Przed Tobą, Panie 84 God the Omnipotent
50 Wszechwładny Stwórco    
51 Boże Wszechmocny! 84 God the Omnipotent
52 Wzleć duchu mój    
53 Królowi wznieś pieśń 83 O Worship the King
54 Boże na niebie 574 O Master, let me walk with Thee
55 Boże, Stwórco mój 15 My Maker and My King
56 Radujcie się święci    
57 Przyjm, Boże, cześć   Revive Us Again
58 Wielbijmy Boga    
59 Ojcze Niebieski    
60 Święty jest nasz Bóg   Holy Is the Lord
61 Święty jest nasz Pan 661 Holy, Holy, Holy
62 O Duchu Boży    
63 Duchu łaski    
64 Pociesza Święty Duch 265 Breathe on me, Breath of God
65 Boże, Duchu Święty    
66 Duchu Święty, Niepojęty    
67 Jak szuka jeleń    
68 Daj Swego Ducha    
69 Dopóki jesteś    
70 Słyszę, że Twym Duchem krzepisz    
71 Przybywaj, Duchu Boży 618 Stand Up! Stand Up for Jesus
72 Światło prawdy    
73 Duchu Święty, światło Twe 268 Holy Spirit, Light Divine
74 Ojcze, Ducha ześlij nam    
75 Duchu Święty, Ty nas wiedź   Holy Spirit, faithful Guide
76 Przy wodzie życia    
77 Badaj swą Biblię   Go And Inquire
78 Słowo Boże doskonałe    
79 Prawda o Biblii 272 Give me the Bible
80 O Panie, wieczne Słowo Twe    
81 Znam przeczysty i wspaniały zdrój   Let The Lower Lights Be Burning
82 O Słowo prawdy Twej 350 Blest be the tie that binds
83 Święte, drogie Boże Słowo   Holy, dear Word of Saviour
84 Przybywajcie z wszystkich stron    
85 Nie porzucimy Biblii    
86 Zawsze czytać muszę    
87 Ty, księgo Boża, światło ślesz   An Open Bible For The World
88 Pomnij, jak w przeszłości    
89 Bóg zakon Swój dał   I Love To Tell the Story
90 Ty, Boże, możesz mi rozkazać   Jesus, Thy Boundless Love To Me
91 O Boże, otwórz serce me    
92 Pański dniu, ach, witaj    
93 Sobotni dzień   We Stand In Deep Repentance
94 Pański dzień   This Holy Sabbath Day
95 Znak stworzenia 394 Far from all care
96 O, święty, sobotni dniu    
97 Jak błogo i mile jest nam 434 We Speak of the Realms
98 Poranek dnia Pańskiego    
99 Przy mej pracy lub w podróży 368 Watchman, blow the Gospel trumpet
100 Bóg nam dał swój Sabat 388 Don't forget the Sabbath
101 Jezu Chryste, Panie chwał    
102 Święty dniu Pański    
103 W dzień Twój sobotni 594 Heir of the Kingdom
104 O, zostaw troski    
105 Niech strumienie płyną    
106 Włóż na siebie zbroję    
107 Sobotni pokój 452 What Heavenly Music
108 Przybądź do nas, drogi Panie 601 Watchmen, on the walls of Zion
109 O dniu nabożnych pień   Welcome, Delightful Morn
110 Święty ranek    
111 Radośnie uśmiecha się niebo    
112 Moje serce dziś raduje się    
113 Bóg Stwórca niebios    
114 Zaśpiewajmy nową pieśń    
115 Po tygodniu ciężkiej pracy   Blessed Jesus Meek And Lowly
116 Dzień pełen łask i szczęścia    
117 Święty dniu    
118 Drogie miejsca    
119 Cały długi tydzień ten 384 Safely Through Another Week
120 Racz dziś nam błogosławić    
121 Sobotni czas radości 57 Now All the Woods Are Sleeping
122 Sobotni wieczór    
123 Wielki Boże wiekuisty    
124 Ustąpcie ziemskie troski   I Ask No, Lord, For Less To Bear
125 Z bojaźnią i czcią    
126 Jak szybko minął dzień sabatu    
127 O Boże, Tyś chwałą mą    
128 Bogu niech będzie chwała    
129 Rozpuść nas, Panie 690 Dismiss Us, Lord With Blessing
130 Prowadź mnie 691 Lead me, Lord
131 Błogo nam    
132 O Panie, Jezu miły 629 O Happy Band of Pilgrims
133 Niech wszyscy, co wierzą 132 O Come, All Ye Faithful
134 Chwała Bogu    
135 Raduj się ziemio 125 Joy to the world
122 Gdzież głos Twego jest herolda 122 Hark! the Herald Angels Sing
137 Jak mam powitać Ciebie 230 All glory, laud, and honor
138 Gloria 142 Angels We Have Heard on High
139 Cicha noc 143 Silent Night, Holy Night
140 Szukajcie Króla chwał    
141 Miasteczko małe, Betlejem 135 O Little Town of Bethlehem
142 Daleko w stajence 124 Away in a Manger
143 Król się rodzi    
144 Otwórzcie się podwoje bram    
145 Wśród morskich fal    
146 Opowiedz mi o Jezusie 152 Tell me the story of Jesus
147 Rozkwitła róża biała    
148 Mistrzu, wichura szaleje   Master the tempest is raging
149 Ptaszki mają swoje gniazda    
150 O, Galileo z dawnych lat    
151 O głowo poraniona 156 O Sacred Head Now Wounded
152 Stary krzyż 159 The old rugged cross
153 Przelałem Swoją krew    
154 Cudowny krzyż    
155 Spójrz na Golgoty wzgórze   He Died For Me
156 Twą własnością chcę być, Panie    
157 Na Golgotę, duszo, śpiesz    
158 Chrystus Pan opuścił niebo    
159 Jezus zmartwychwstał 166 Christ the Lord Is Risen Today
160 Porzucił grobu cień   Christ Arose
161 Do nieba wszedłeś, Chryste 510 If You But Trust in God to Guide You
162 Ja wiem, że Zbawca żyje   I Know That Jesus Ever Lives
163 Zmartwychpowstał nasz Pan    
164 Radosna pieśń    
165 Zbawicielu, Tyś za mnie zmarł    
166 Z głębokiej nędzy wołam    
167 Patrz, jak twój Zbawca prosi 284 For You I Am Praying
168 O Jezu, przyjmij od nas cześć    
169 Gdy nas niebios Sędzia zważy    
170 Tam w przybytku chwały    
171 Niewinny Baranku Boży    
172 Już zaczął się sąd 416 The judgemnt has set
173 Pomyśl tylko, droga duszo    
174 Mój Zbawca woła 184 Jesus paid it all
175 Okrzyk przenikliwy ogarnia świat    
176 Zbawienia drogę Jezus otworzył   Come to the Saviour
177 Wkrótce się czas łaski skończy    
178 Zbudźcie się!    
179 Łaski strumienie    
180 Wesel się córko syjońska    
181 Dziedzicu niebios 594 Heir of the kingdom
182 Nasz Pan przychodzi 200 The Lord is Coming
183 Tuż u drzwi   The Coming King Is At the Door
184 Nieznany jest dzień w którym przyjdzie Pan 604 We Know Not the Hour
185 Trąbcie wokoło 213 Jesus is coming again
186 Wkrótce przyjdzie nasz Zbawca   In the Sweet By and By
187 Przyjdzie znowu Pan   Watchmen on the walls of Zion
188 Znaki prorocze   O’er All The Land Have The Signs
189 Powstańcie chrześcijanie    
190 Szybko mija życia czas    
191 Być może nad ranem 207 It May Be at Morn
192 Kiedyż ujrzę Pana 448 O, When Shall I See Jesus
193 Przyjdź w blasku chwały    
194 Wkrótce nasz Pan przyjdzie    
195 Przychodzi do nas Bóg    
196 Miej odwagę, stadko małe    
197 Wspaniały dzień    
198 Pan przyjdzie wnet 214 We have this hope
199 Hymn uwielbienia   We Shall Behold Him
200 Patrz, nadchodzi Zbawca   I’ll Stand By Until the Morning
201 Synu Boży    
202 Ocknijcie się uśpieni    
203 Pan przychodzi 201 Christ is Coming
204 Pełen szczęścia dzień to będzie 216 When the Roll Is Called Up Yonder
205 Dzień radości 418 Day of Judgment, Day of Wonders!
206 Gdy głos trąby się odezwie    
207 Tu na ziemi mam mieszkanie    
208 Zabrzmi głos anielskiej trąby 216 When the Roll Is Called Up Yonder
209 Czeka nas wiecznej radości kraj 428 Sweet by and by
210 Czytywałem o mieście Salemie    
211 Ujrzysz Pana, jak przychodzi 438 You Will See Your Lord A-Coming
212 Nadchodzi Dzień   There is Coming a Day
213 Pan zabierze nas 208 There'll Be No Dark Valley
214 Wkrótce, wkrótce już 626 In a little while we're going home
215 Obietnicę nam Jezus dał    
216 Królu niebios    
217 Ujrzę Króla Chwał 426 I Shall See the King
218 Pan króluje 7 The Lord in Zion Reigneth
219 Zwróć swój wzrok 290 Turn your eyes upon Jesus
220 Czy masz miejsce dla Jezusa? 499 What a Friend We Have in Jesus
220 Przyjacielem naszym Jezus 499 What a Friend We Have in Jesus
221 Człowieku, przyjdź    
222 Zrób rachunek swój    
223 Gdybyś znał Jezusa    
224 Bóg kocha nas    
225 Dziś otwórz serca swego drzwi   To Do Thy Will
226 Zgubionych owiec Pasterz nasz szuka 373 Seeking the Lost
227 Przyjdź do Jezusa   Come to the Saviour
228 Wodzem Chrystus Pan   Forward
229 Czy znasz zbawienny strumień?    
230 Już pora, bracie    
231 Do Zbawcy śpieszmy    
232 O, jest moc w świętej krwi! 294 Power in the blood
233 Jezus serdecznie dziś jeszcze cię wzywa 287 Softly and Tenderly
234 Ostatni zew    
235 Za ciebie stoczyłem bój 281 I Gave My Life for Thee
236 O Słowo najpiękniejsze    
237 Prócz liści — nic!    
238 Błogo w tym życiu    
239 Spojrzyj na Jezusa    
240 Pan czeka u drzwi 289 The Saviour Is Waiting
241 Jezus, Lekarz nad lekarzy    
242 On cię zbawi    
243 Idź, łzy otrzyj krwawe   Go Bury Thy Sorrow
244 O, ugnij mnie    
245 Baranku Boży, pomóż mi! 314 Just As I Am
246 O, pokutujmy 70 Praise Ye the Father
247 Syn marnotrawny    
248 Tu serce me!    
249 Blisko zbawienia   Almost Persuaded
250 Skało wieczna 300 Rock of Ages
251 Panie, zsyłasz łaski deszcze    
252 W Tobie szukam ukojenia    
253 Nie omijaj mnie, o Zbawco 569 Pass me not, o gentle Savior
254 Pod krzyżem    
255 Spójrz na krzyż   Life for a Look
256 Przyjdź, o mój Zbawco    
257 Słyszałem Zbawcy głos 465 I Heard The Voice of Jesus
258 Jest życie w spojrzeniu na krzyż   Life in a Look
259 Czemu wciąż czekasz?    
260 O Jezu, Stróżu duszy    
261 Nic nas nie zmoże 295 Chief of Sinners
262 Bo On żyje! 526 Because He lives
263 Chrystus stoi u serca drzwi   Shall I let Him in?
264 Kiedy żyłem w grzechach   Love lifted me
265 Przy Tobie, Jezu    
266 Drogi Jezu    
267 Chcę widzieć Jezusa   Open My Eyes Lord
268 Gdybym Cię nie miał 70 Praise Ye the Father
269 O Panie, na Twój głos 282 I Hear Thy Welcome Voice
270 Bóg świat umiłował    
271 Jedność w Chrystusie 238 How Sweet the Name!
272 Gdym nędzny i pełen grzechów    
273 W mym sercu miłość lśni 470 There's Sunshine in My Soul Today
274 Jak błogo zbawionym być    
275 Jak cudownie blask słońca się lśni    
276 Wysławiajmy Zbawiciela 371 Lift Him Up
277 Cudowna łaska 108 Amazing grace
278 Dobry Zbawca    
279 Co mam uczynić dla Zbawcy?    
280 Zaśpiewajmy pochwalny hymn (Chalupka)   Let us sing for the lord (Chalupka)
280 Zaśpiewajmy pochwalny hymn   The Year of Jubilee
281 Cóżbym miał bez Ciebie, Jezu mój?    
282 Znam miłość Jezusa   I know Jesus' love
283 U nóg Jezusa    
284 Gdy Zbawiciel wszedł w serce me    
285 Tylko Ty, Jezu    
286 Mam piosenkę   In My Heart There Rings a Melody
287 Jezus grzechy me zmył    
288 Nie, ja nie lękam się   Somebody Cares
289 Kocha mnie Pan    
290 O, Synu Boży 637 Son of God, Eternal Savior
291 Cudowny Zbawiciel    
292 Chcę śpiewać o miłości    
293 W kroplach deszczu 94 Nature With Open Volume Stands
294 Tak lubię opowiadać 457 I Love to Tell the Story
295 Kocham Cię, Jezu 321 My Jesus, I love Thee
296 To był wspaniały cud 111 It Took a Miracle
297 Zbawiciel, nasz Pan    
298 Umrzeć z Jezusem 507 Moment by Moment
299 On mnie kocha 539 I Will Early Seek the Savior
300 Nic, tylko śpiewać 632 Until then
301 Poranna Gwiazdo    
302 Cudowne imię   His Name Is Wonderful
303 Droga, prawda, życie    
304 W Jezusie moja radość    
305 Nie znam drogi swej    
306 Bez Niego   Without Him
307 Chcę kochać Ciebie    
308 On szczęściem mym    
309 Piękno Jezusa   The Beauty of Jesus
310 Czy znasz to imię?   There Is A Name
311 Tylko Tobie ufam, Panie Jezu 432 Shall We Gather at the River
312 Kocham Zbawcę 251 He Lives
313 O miłości, Boski darze   Flower of Heaven
314 Jak słodko imię Jezus brzmi   The Name of Jesus Is So Sweet
315 Uwielbiam miłość 252 Come, Let Us Sing
316 O, błoga pewność 462 Blessed Assurance, Jesus is Mine!
317 Znam imię nad imiona    
318 Najdroższy Jezu 540 Gentle Jesus, Meek and Mild
319 Światło słońca się rozlewa   There Is Sunlight on the Hilltop
320 Jak brzmi pięknie imię Jezus 474 Take the name of Jesus with you
321 Panie, wiesz, że ja Cię kocham   Lord, You know that I love You
322 Radośnie Tobie śpiewa 230 All Glory, Laud, and Honor
323 Jezu, ma radości 239 Jesus, Priceless Treasure
324 Pieśń dziękczynienia brzmi    
325 Potrzebuję Cię 483 I need Thee every hour
326 Cóż bym miał bez Ciebie?   Have I Need of Aught, O Saviour
327 Płynie hymn wdzięczności 368 Watchman, Blow the Gospel Trumpet
328 O Miłości    
329 Serce Zbawiciela 577 In the Heart of Jesus
330 Chcę bliksko być z mym Jezusem 310 I Would Draw Nearer to Jesus
331 Pod skrzydłem Twym 529 Under His wings
332 Być jak Jezus 311 I Would Be Like Jesus
333 Nie mogę pojąć    
334 Chcę z Tobą chodzić    
335 Bóg warownym grodem 506 A Mighty Fortress
336 Pod Twą obronę    
337 Z drogim Zbawicielem    
338 Co złożę Zbawicielowi?    
339 Jezu, prowadź mnie    
340 Gdy przykry jest życia znój   The Home Where Changes Never Come
341 W objęcia Jezusowe   Safe in the Arms of Jesus
342 Naucz nas   Teach us today
343 Zbawco, wiedź owieczki Swoje 545 Saviour, Like a Shepherd
344 Kto los złożył w ręce Boga    
345 Zbawco, prowadź mnie    
346 Moja ufność 535 I Am Trusting Thee, Lord Jesus
347 Gdy się życia burze srożą (Chalupka) 343 I Will Sing of My Redeemer (Chalupka)
347 Gdy się życia burze srożą 343 I Will Sing of My Redeemer
348 Błogosławieni 70 Praise Ye the Father
349 Pan nie sprawi mi zawodu!    
350 Za rękę bierz mnie, Panie    
351 O nie! Nikt z ludzi nie zdoła   Now I Have Found the Firm Foundation
352 Do Ciebie, Boże mój 473 Nearer My God, to Thee
353 Czy twój Zbawca może zaufać ci?   Can Your Saviour Trust You
354 Gdy cię mocno krzyż przygniata    
355 O drogi Panie   To do Thy will
356 Pan wiedzie mnie 537 He leadeth me
357 Przy każdej pracy mojej 57 Now All the Woods Are Sleeping
358 W ślad za Tobą, Zbawicielu 623 I Will Follow Thee
359 Gdy pokój niebieski Bóg wlał 530 It is well with my soul
360 Chcę bliżej Ciebie być 473 Nearer My God, to Thee
361 Wszystko Tobie dziś oddaję 309 I surrender all
362 Zaufaj Panu    
363 W świętej ciszy    
364 Twoim być, o Zbawco 308 Wholly Thine
365 Codziennie rano 39 Lord, in the Morning
366 Chcemy, o Chryste, być Twoi    
367 Głębiej i głębiej    
368 Chodzić wciąż z Panem   Living for Jesus, Oh, What Peace
369 Masz dwie drogi do wyboru    
370 Jeżeli chcesz radosnym być    
371 Polecaj drogi swoje    
372 Łódź moja płynie    
373 Z Jezusem radośnie wędruję   I Love Jesus
374 Przez życie łatwiej iść    
375 Prowadź mnie sam    
376 Z Jezusem 508 Anywhere With Jesus
377 Ja dążę wciąż do Ciebie    
378 Było pusto    
379 Życie ziemskie 476 Burders are lifted al Calvary
380 Trwaj, duszo ma 461 Be Still, My Soul
381 O, Panie, me wołanie ślę    
382 Bóg Abrahama znał 11 The God of Abraham praise
383 Dziś ze mną bądź 624 I Want Jesus to Walk With Me
384 Módl się, mój bracie   Whisper A Prayer
385 Siła modlitwy   Did you think to pray?
386 Wielki Boże 671 As We Come to You
387 Czas modlitw 478 Sweet Hour of Prayer
388 Łaskawy Ojcze 497 O Gracious Father of Mankind
389 W modlitwie wznoszę oczy swoje    
390 Ja do Ciebie wznoszę modły swe    
391 Bliżej, o Jezu 301 Nearer, still nearer
392 Jakże wzniosła jest ta chwila!    
393 Dobry mój Boże    
394 Ludu Boży czuwaj i bądź gotowy    
395 Bóg Abrahama 11 The God of Abraham Praise
396 Przed tronem łaski Twej   Teach Me Thy Way, O Lord
397 Jeśli ustaniesz, mój bracie 195 Showers of blessing
398 O, wzywaj Mnie   Oh, call on Me
399 Na wieki mam ufność w Bogu mym 531 We'll Build on the Rock
400 Ucz mnie modlić się    
401 Boże Święty, objaw się    
402 Wszystko powiedz Jezusowi 191 Love divine
403 Ten wzniosły modlitw czas    
404 O Jezu, zostań z nami    
405 Zajmij umysł mój 679 God Be in My Head
406 Wierzyć mnie, Panie, ucz!    
407 Toruj, Jezu, drogę życia 553 Jesus, Guide Our Way
408 Takim być jak Jezus 492 Like Jesus
409 Z niedoli wielkiej 56 The day Thou gavest
410 Wiara wszystko może   Lower Lights
411 Święta miłość Chrystusowa    
412 Nas miłość uszczęśliwia 579 'Tis love that makes us happy
413 Miłość Bożą w sercu mam   There is love of God so deep in my heart
414 Stale wierz   Holy Spirit, faithful Guide
415 Brak miłości    
416 Ufaj, duszo moja    
417 Wierzyć    
418 Czasami słyszę dźwięki (Niebiańska pieśń) 472 A Song of Heaven and Homeland
419 Naucz mnie kochać 69 Lord, Make Us More Holy
420 O nadziejo!    
421 Otwórz me oczy, Panie mój 326 Open myeyes that I may see
422 Bądź ze mną    
423 Idźmy z Jezusem (Chalupka)   Go only with Jesus (Chalupka)
423 Idźmy z Jezusem   Marching with the Heroes
424 Napełnij nas Duchem    
425 Znam przewodnika    
426 Przyjaciela mam 469 Leaning on the everlasting arms
427 Gdy twoja droga trudna jest 608 Faith is the victory
428 Prowadź, Królu 619 Lead On, O King Eternal
429 Umarłem już    
430 Dom w niebie mam 445 Heaven is my home
431 Dzień po dniu 532 Day by day
432 To wcale nie tak wielki trud    
433 Powiedzcie mi    
434 Chodźcie za Mną    
435 Wędruję z Jezusem   Walking With Jesus
436 Czyń jak Daniel    
437 O, bracie, zbudź się 610 Stand like the brave
438 Słyszę, jak mnie wzywa Jezus   I Can Hear My Saviour Calling
439 Dokąd śpieszysz?    
440 Na morzu życia    
441 Odwagi, bracia!    
442 Do nieba dążyć trzeba    
444 Choć burza huczy    
448 Nie ulegaj żądzom   Yield Not To Temptation
450 Nie grzesz, lecz wierz 590 Trust and obey
454 Już się nie bój    
455 Nie lękaj się 99 God will take care of you
457 Dlaczego w tym oku lśni łza? 236 I Love Thee
458 Gdy byłem w ogrodzie raz sam 487 In the garden
460 Powiedz Zbawcy   Tell it to Jesus
461 Rzućmy trwogę 65 God be with you
462 Cierpliwy bądź   To Do Thy Will
466 Wróć do domu   Welcome! Wanderer, Welcome!
468 Tam, gdzie Ojca dom 296 Lord, I’m Coming Home
469 Panie, jestem Twój 306 Draw me nearer
470 Jak wkrótce 442 How sweet are the tidings
472 Cudne jest niebo   Beautiful Valley of Eden
473 Zanucę pieśń   Saved by Grace
474 Błogi kraju 431 Over yonder
475 To mój Pan 312 Near the cross
476 Czy nie tęsknisz?   Will You Meet Me at the Fountain?
479 Gdy słońce zajdzie   Beyond the sunset
480 Śnię o kraju (Chalupka)   I dream of a land (Chalupka)
480 Śnię o kraju   Will There Be Any Stars?
482 Kto chce iść w górny kraj?   A Soldier of the Cross
486 Choć bogactwa nie mam   Far Beyond the Sun
487 Im bliżej końca dni   The Nearer, the Sweeter
488 Znam kraj radości   There Is a Land of Corn
489 W mojej Ojczyźnie    
490 Jaka radość! 430 Joy By and By
491 Gdy będziemy w niebie 633 When We All Get to Heaven
496 Bądź wola Twoja! 567 Have Thine own way, Lord
497 Rodzinny domu mój   Home, Sweet Home
498 Utkana na krosnach nieba 499 What a friend we have in Jesus
502 Błogosław nasz dom 655 Happy the Home
507 Modlitwa za dzieci 653 Lead Them, My God, to Thee
512 Spójrz, wielki Boże 57 Now All the Woods Are Sleeping
514 Wielka Miłość 656 O Perfect Love
515 Gdzie pójdziesz ty... 264 O for That Flame of Living Fire
517 Udziel darów Swych niezmiennych 60 Blessed Jesus, at Thy Word
520 Błogosław, Panie 240 Fairest Lord Jesus
522 Zdaj się na Boga   To do Thy will
524 Słuchaj, słuchaj   There’s a Work For Jesus.
526 Jak pięknie 618 Stand Up! Stand Up for Jesus!
527 Budujmy na Skale 531 We'll Build on the Rock
529 Serca połączone 222 Hark! Ten Thousand Harps
530 Stańmy, bracia wraz 553 Jesus, guidde our way
531 Zbawieni! (Chalupka) 337 Redeemed! (Chalupka)
531 Ocknij się 337 Redeemed!
532 O, nie czekaj   Brighten the Corner
533 Czyż nie słyszysz? 617 We Are Living
534 Wśród fal życia    
535 Zbudź ducha wiary    
536 Pracuj dla Zbawcy    
537 Poślij mnie    
538 Pora żniw 358 Far and Near the Fields Are Teeming
539 Pomoc ześle Pan    
540 Dusz rybakami uczynię was!   Fishers of Men
541 Więcej dla Zbawcy (Chalupka)   More Like the Master (Chalupka)
542 Słońca promienie   Scatter Sunshine
543 Księga Daniela    
544 Jak latarnia morska świeci 623 I Will Follow Thee
545 Siej ziarno prawdy    
546 Jezu, Twą jest sprawa ta    
547 Gdzież są żęńcy? 366 O, where are the reapers?
548 Przynieście swój plon 369 Bringing in the sheaves
549 Chociaż jeden snop    
550 Na glebę padło ziarno    
551 Chorągiew zwycięstwa (Substitute) 594 Heir of the Kingdom (Substitute)
552 Wiele pracy    
553 Pracuj, bo noc nadejdzie! 375 Work, for the Night Is Coming
554 Praca dla Jezusa   There’s a Work for Jesus.
555 Mów do mnie, Panie 541 Lord, speak to me
555 Mów do mnie, Panie (Substitute) 548 Now Praise the Hidden God of Love (Substitute)
556 Pan wzywa do pracy 361 Hark! 'Tis the Shepherd's Voice I Hear
557 Przyprowadźcie do Zbawcy    
558 Gdy bliźni płacze    
559 Proście w dom 361 Hark! ‘tis the Shepherd's voice I hear
560 Bójcie się Boga chwał   I Am a Stranger Here
561 Głośno zatrąbcie 594 Heir of the Kingdom
562 Choć oliwy w dzbanie mało    
563 Przynoszę dary   There’s Wideness
564 Drobne piasku ziarnka    
565 Wszystko oddaj Bogu    
566 Tyś, Ojcze, łaski źródłem   Jesus, Thy Boundless Love To Me
567 Bijcie w dzwony    
568 Na krzyżu dokonało się    
569 Stoję nad wodą    
570 Miejsce w Twoim sercu    
571 Wzniosły czas    
403 Na kolanach będziemy łąmać chleb 572 Let Us Break Bread Together
573 Złamany chleb 398 Bread of the World
574 Na pamiątkę Twą    
575 Zbliżmy się do stołu!    
576 Zbawco, dziękujemy    
577 Chwała Tobie, drogi Zbawco   Precious Saviour
578 Tyś, Panie, sam to zlecił    
579 Bierzcie i jedzcie    
580 Chrystusowa garstko    
581 Zbawco, wiedź nas i tul    
582 Ten dom poświęcić chciej    
583 O tronie łask    
584 Poświęć ten dom   Wake, Awake, For Night is Flying
585 Wszystko dał Bóg    
586 Piękne dni życia    
587 Służmy Panu    
588 Wszyscy maszerujmy    
589 Należę do Jezusa   Now I belong to Jesus
590 Przyjacielu, nie zapomnij    
591 Nie dajmy strwonić żadnego dnia   The Touch of His Hand On Mine
592 Naprzód, Boża drużyno!   Marching with the Heroes
598 To, co najlepsze daj Panu 572 Give of Your Best To the Master
604 O Jezu, obiecałem 331 O Jesus, I have promised
605 Niechaj w sercach radość płonie   Always cheerful
543 Przyjacielu małych dzieci 608 Jesus, Friend of Little Children
614 Gdy nasz Zbawca, gdy nasz Zbawca 218 When He cometh
615 Wiem, że Jezus kocha mnie 190 Jesus loves me
619 Kosztowna Księga   Precious Book
623 Liczę gwiazdki 123 As With Gladness Men of Old
625 Chcę za Tobą iść   Jesus, I Will Follow Thee
632 Czy wiesz, ile gwiazdek świeci 98 Can you count the stars
639 Kiedy ranne wstają zorze   Children of the Heavenly Father
646 Gdy tylko świt 498 Still, still with Thee
647 Gdy cienie już otulą ziemię 56 The day Thou gavest
648 W ofierze myśli składam 197 The King of Love My Shepherd Is
650 Gdym zranił czyjeś serce   An Evening Prayer
651 Dzień się nachyla 52 Now the Day Is Over
653 Stój przy mnie 50 Abide with me
660 Pozostań z nami 46 Abide with me, 'tis eventide!
662 Już odchodzi cicho dzień 51 Day is dying in the West
664 Wszystkie nasze sprawy   Children of the Heavenly Father
665 To Ojca mego świat 92 This is my Father's world
668 Jak cudownie 75 The Wonder of It All
673 Dzięki Ci składam 88 Sing the Mighty Power of God
681 Z Bogiem z Bogiem, aż się zejdziem znów 65 God be with you
683 W Panu zasnąłeś   Asleep in Jesus
688 W Bogu zasnąłeś   Almost persuaded
692 Nie wiem, co mi przyniesie rok   My Lord Has Garments So Wondrous Fine
695 Przyjmij nasze dary 670 We Give Thee But Thine Own
698 Niech Pan cię błogosławi 669 The Lord bless you and keep you
699 Nie smuć się    
700 Pan Blisko Jest   Praise Ye the Lord
  On może   He's Able
  (Bez nadziei każdy dzień) Przy Twym krzyżu   Near the Cross